ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน


[2022-07-01] ขอเชิญชวนร่วมงาน "วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32" ระหว่างวันที่ 1 - 10.. [2022-07-01] นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต.. [2022-07-01] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง ร่วมกิจกรรมดำน้ำ เ.. [2022-06-28] คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนมิถุนายน.. [2022-06-28] คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2.. [2022-06-15] นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต.. [2022-06-10] นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต.. [2022-06-09] นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต.. [2022-06-08] นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต.. [2022-06-01] นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต.. อ่านทั้งหมด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดงาน The Beauty of Sea Creatures มหัศจรรย์ความงามใต้ท้องทะเล” พร้อมด้วย นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง นายนายธนัช ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล และคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกรมประมงในจังหวัดระยองเข้าร่วมพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง ได้ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง (สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง) ดำเนินการจัดนิทรรศการแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลมีชีวิต ณ จุดพักผ่อน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งสัตว์น้ำที่นำมาจัดนิทรรศการ ได้แก่ ปลาอมไข่ ปลาการ์ตูน และปลากะรัง เป็นต้น