ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูทะเล “โครงการฟื้นฟูปูทะเลคืนสู่ธรรมชาติชายฝั่งระยอง”


[2022-05-25] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง เข้าร่วมพิธีเปิดร้.. [2022-04-28] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยองร่วมกิจกรรม "PTTLNG.. [2022-04-28] คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนเมษายน 25.. [2022-04-27] คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนมีนาคม 25.. [2022-04-26] การเพาะเลี้ยงหอยหวาน.. [2022-04-04] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยองร่วมพิธีปล่อยพันธุ์.. [2022-04-01] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง เข้าร่วมพิธีลงนามบ.. [2022-04-01] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง เข้าร่วมพิธีเปิดงา.. [2022-03-11] โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสา.. [2022-02-24] คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนกุมภาพันธ.. อ่านทั้งหมด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูทะเล “โครงการฟื้นฟูปูทะเลคืนสู่ธรรมชาติชายฝั่งระยอง” 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


          ในวันที่  11  มกราคม  พ.ศ. 2565   นางสุทธินี   ลิ้มธรรมมหิศร  ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มอบหมายให้นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง พร้อมทั้งข้าราชการของศูนย์ฯ ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูทะเล จำนวน 50,000 ตัว ใน “โครงการฟื้นฟูปูทะเลคืนสู่ธรรมชาติชายฝั่งระยอง” ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านเก้ายอด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมี นายเสรี  เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยองเป็นประธานในการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปูทะเลจากหน่วยงานภายใต้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่  และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี