ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง

 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น


Expired
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564  อ่าน 164 164
Expired
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564  อ่าน 168 168
Expired
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564  อ่าน 149 149
Expired
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563  อ่าน 140 140
Expired
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563  อ่าน 143 143
Expired
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563  อ่าน 124 124
Expired
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเ ป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเ ป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม ...  อ่าน 132 132
Expired
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเ ป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเ ป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม...  อ่าน 121 121
Expired
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อ่าน 106 106
Expired
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bi...  อ่าน 179 179

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น

    รายละเอียด ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  email  khonkaenfisheriesoffice@gmail.com  โทรศัพท์ 043-246030  FAX 043-246030  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6