ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

   (2020-01-08) ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษร จำนวน 1ชุด 4 รายการ ของกลุ่มวิจัยสุภาพ โดยจำเพาะเจาะจง..
   (2020-01-08)  ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 ชุด 22 รายกาย ของงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-01-08) ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาสตร์ จำนวน 1 ชุด ชุด 11 รายการ ของกลุ่มวิจัยสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2019-12-06) ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด 11 รายการ ของงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2019-12-02) ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด 1 รายการ ของกลุ่มวิจัยภูมิคุ้มกันโรคสัตว์น้ำ โดยวิธีจำเพาะเจาะ..
   (2019-11-25) ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบไมโครปิเปต จำนวน 18รายการ ของกลุมวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..
   (2019-11-21) ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน ขค 6984 จำนวน 1 คัน 6 รายการ ของงารธุรการ โดยวีธีเฉพาะเจาะจ..
   (2019-11-15) ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ของกลุ่มวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ โดยวิธีจำเพาะเจาะจง ..
   (2019-07-30) ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปั่นเหี่ยงตกตะกอนเเบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1เครื่อง โดยวิธีจำเพาะเจาะจง ..
   (2019-07-24) ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบเรียวไทม์ จำนวน 1 เครื่อง 1 นายการ กลุ่มวิจัยสุขภาพสัต..

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (ศสส.).. (1,626)  สขร.ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา.. (1,447) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (1,211) เตือนเฝ้าระวังโรคกุ้ง DIV 1 (CQIV/SHIV)ที่รายงานการระบาดในจีน.. (1,207) บทความ ศสส. ฉบับที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง การเฝ้าระวังโรคและการประเมินสุขภาพลูกกุ้งทะเล โดยกรมประมง.. (1,168) ติดต่อเรา.. (1,134) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตเเละตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคในประเทศ ปี 2561 (คชก. ระยะที่ 2).. (1,099) บทความ ศสส. ฉบับที่ 2 เมษายน 2563 เรื่อง Filamentous bacteria แบคทีเรียเส้นใยภัยร้ายทำลายกุ้ง.. (1,085) บทความ ศสส. ฉบับที่ 3 พฤษภาคม 2563 เรื่อง มาตรฐานกุ้งทะเลไทย มาตรฐานสากล แตกต่างกันอย่างไร.. (1,074) กรมประมง เผย...เคาะปรับคุณสมบัติผู้สมัครรอบใหม่พร้อมขยายเวลาลงลูกกุ้ง หนุนช่วยเกษตรกร หลังหนีพิษโควิด-19.. (981)