ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

   (2020-01-23)  ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ของกลุ่มวิจัยสุภาพสัตว์น้ำ โดยวิธีจำเพาะเจาะจง..
   (2020-01-23)  ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด 5 รายการ ของกลุ่มวิจัยสุภาพสัตว์น้ำ โดยวิธีจำเพาะเจาะจง..
   (2020-01-23) ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด 3 รายการ ของกลุ่มวิจัยสุภาพสัตว์น้ำ โดยวิธีจำเพาะเจาะจง..
   (2020-01-21)  ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด 7 รายการ ของกลุ่มวิจัยสุภาพสัตว์น้ำ โดยวิธีจำเพาะเจาะจง..
   (2020-01-22) ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษร จำนวน 1 ชุด 7 รายการ ของกลุ่มวิจัยสุภาพสัตว์น้ำ โดยวิธีจำเพาะเจาะจง..
   (2020-01-20) ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด 8 รายการ ของกลุ่มวิจัยสุภาพสัตว์น้ำ โดยวิธีจำเพาะเจาะจง..
   (2020-01-20) ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเพิ่มปริมาณ (pcr) จำนวน 1 รายการ ของกลุ่มวิจัยสุภาพสัตว์น้ำ โดยวิธีจำเพาะเจาะจง..
   (2020-01-15) ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1ชุด 10 รายกาย ของงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-01-14)  ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบ้านเเละงานครัว จำนวน 1ชุด 37 รายกาย ของงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-01-08) ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษร จำนวน 1ชุด 4 รายการ ของกลุ่มวิจัยสุภาพ โดยจำเพาะเจาะจง..

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (ศสส.).. (1,601)  สขร.ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา.. (1,404) เตือนเฝ้าระวังโรคกุ้ง DIV 1 (CQIV/SHIV)ที่รายงานการระบาดในจีน.. (1,176) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (1,169) บทความ ศสส. ฉบับที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง การเฝ้าระวังโรคและการประเมินสุขภาพลูกกุ้งทะเล โดยกรมประมง.. (1,139) ติดต่อเรา.. (1,098) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตเเละตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคในประเทศ ปี 2561 (คชก. ระยะที่ 2).. (1,078) บทความ ศสส. ฉบับที่ 2 เมษายน 2563 เรื่อง Filamentous bacteria แบคทีเรียเส้นใยภัยร้ายทำลายกุ้ง.. (1,066) บทความ ศสส. ฉบับที่ 3 พฤษภาคม 2563 เรื่อง มาตรฐานกุ้งทะเลไทย มาตรฐานสากล แตกต่างกันอย่างไร.. (1,045) กรมประมง เผย...เคาะปรับคุณสมบัติผู้สมัครรอบใหม่พร้อมขยายเวลาลงลูกกุ้ง หนุนช่วยเกษตรกร หลังหนีพิษโควิด-19.. (961)