ประกาศ  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด ๒ รายการ ของงานอณูชีวโมเลกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 4 รายการ ของงานวิจัยโครงการการตกค้าง และการ อยากลุ่มเมตาบอไลท์ไนโตรฟูแรนส์ (AOZ และ SEM) โดยวิธีเฉ...   11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ จํานวน ๑ เครื่อง ของงานอณูชีวโมเลกุล (พีซีอาร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อ จำนวน ๒ งาน ของงานอยู่ชีวโมเลกุล (ดีซี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด 4 รายการ ของงานเก็บตัวอย่างเฝ้าระวัง โรคสัตว์นา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ งาน ๓ รายการ ของงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด ๕ รายการ ของงานวิจัยการศึกษาความ หลากหลายและความรุนแรงของเชื้อก่อโรคในปลากะพงขาวที่เลี้ยงในป...   36

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของงานอณูชีวโมเลกุล (พีซีอาร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   44

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องไมโครเพลทรีดเดอร์ จํานวน ๑ เครื่อง ของงาน อณูชีวโมเลกุล (พีอาร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   40

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จํานวน ๑ ชุด 5 รายการ ของงานคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำ   43

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ฉบับที่ 55/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา มีการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว...  115   ฉบับที่ 56/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินการสุ่มตรวจวัตถุดิบกุ...  105  ฉบับที่ 60/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินการสุ่มตรวจตัวอย่างกุ้...  95  บทความเผยแพร่ ปี 2565   95  ฉบับที่ 63/65ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “...  94  ฉบับที่ 64/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินการตรวจสอบเอกสารขอรับร...  88  ฉบับที่ 62/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา พื้นที่ตามพิกัดจุดเก็บน้ำ แล...  86  ฉบับที่ 58/65 ดูแลและให้การฝึกอบรมนักศึกษา ชั้นปีที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทย...  82  ฉบับที่ 59/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะผู้ตรวจการส...  77  ฉบับที่ 65/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินงานเก็บตัวอย่าง เฝ้าระ...  62

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

     130/2 ถ ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90100    aquathaiinfo@gmail.com   074 335 245   แฟนเพจ