เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งลูกจ้างประจำ

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

 เผยเเพร่: 2020-06-22 |  ผู้สนใจ: 106
 

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งลูกจ้างประจำ

  •   หน่วยงาน: กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง
  •   ประกาศวันที่: 2020-06-22
  •   สิ้นสุดวันที่: 2021-06-22
  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง.. (1,608)  Infographic.. (1,412) อำนาจหน้าที่.. (1,314) อัตรากำลัง.. (1,312) ประวัติ กนป. .. (1,291) ทำเนียบ ผอ... (1,282) โครงสร้าง กนป... (1,269) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563.. (894) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดหมาย ครั้งที่ 5/2563.. (811) Monthly Report สินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (790) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2563.. (783) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563.. (757) Monthly Report สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (734) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 .. (690) ขอเชิญเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล ที่รับผิดชอบ โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง เข้าร่วมกลุ่มไลน์.. (330) กลุ่มแผนและติดตามยุทธศาสตร์ การประมง.. (284) ผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID – 19 ต่อการค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (242) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป.. (239) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (239) ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560-2564.. (233)

    Copyright © 2016-2020 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร