เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งลูกจ้างประจำ

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

 เผยเเพร่: 2020-06-22 |  ผู้สนใจ: 142
 

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งลูกจ้างประจำ

  •   หน่วยงาน: กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง
  •   ประกาศวันที่: 2020-06-22
  •   สิ้นสุดวันที่: 2021-06-22
  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง.. (2,360)  Infographic.. (1,686) อำนาจหน้าที่.. (1,447) อัตรากำลัง.. (1,404) โครงสร้าง กนป... (1,396) ประวัติ กนป. .. (1,375) ทำเนียบ ผอ... (1,355) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563.. (1,236) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดหมาย ครั้งที่ 5/2563.. (1,064) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2563.. (1,053) Monthly Report สินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (906) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563.. (900) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 .. (819) Monthly Report สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (814) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 9/2563.. (618) ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560-2564.. (520) กลุ่มบริหารแผนพัฒนาการประมง.. (445) ขอเชิญเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล ที่รับผิดชอบ โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง เข้าร่วมกลุ่มไลน์.. (436) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป.. (412) ข้อเสนอโครงการองค์กรภาคประชาชนเพื่อขอใช้เงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม.. (401)

    Copyright © 2016-2020 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร