ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 ชุด 25 รายการ ของงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 ชุด 25 รายการ ของงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา
 •   ประกาศวันที่: 2020-07-16
 •   ประกาศสิ้นสุดเเล้วเมื่อวันที่: 2021-07-16 
 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  ฉบับที่ 55/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา มีการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว...  79   ฉบับที่ 56/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินการสุ่มตรวจวัตถุดิบกุ...  72  ฉบับที่ 45/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ สงขลา (ศพส.) มีการให้บริการตรวจสุ...  64  ฉบับที่ 29/2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลาลงพื้นที่ตามพิกัดจุดเก็บน้ำ...  64  ฉบับที่ 38/2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา เข้าร่วมศึกษาเชิงปฏิบัติกา...  61  ฉบับที่ 60/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินการสุ่มตรวจตัวอย่างกุ้...  58  ฉบับที่ 64/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินการตรวจสอบเอกสารขอรับร...  57  ฉบับที่ 33/2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตามค...  56  ฉบับที่ 41/2565 ตรวจรับกล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์ ที่ได้รับความอนุเคราะห์งบประมา...  55  ฉบับที่ 62/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา พื้นที่ตามพิกัดจุดเก็บน้ำ แล...  55

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

   130/2 ถ ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90100    aquathaiinfo@gmail.com   074 335 245   แฟนเพจ