ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานวิเคราะห์สัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

 เผยเเพร่: 2019-03-29 |  ผู้สนใจ: 59
 

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานวิเคราะห์สัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
  •   ประกาศวันที่: 2019-03-29
  •   สิ้นสุดวันที่: 2019-03-29
  •  Hit 20 อันดับ
  • ปูม้า.. (11,006)  ม้าน้ำ.. (7,631) กุ้งแชบ๊วย.. (6,167) หมึกหอม.. (3,557) หอยหวาน.. (3,232) คลินิกโรคสัตว์น้ำ.. (2,055) ชนิดและราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่าย.. (1,781) แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง .. (1,594) ประวัติความเป็นมา.. (1,591) จุลินทรีย์ ปม.1 (สูตรน้ำ).. (1,325) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ.. (1,258) ภารกิจและหน้าที่.. (1,246) รับเรื่องร้องเรียนเงินทุนหมุนเวียนฯ.. (1,118) แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำในบ่อเพาะเลี้ยง และ แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (1,019) แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น และ การรับมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นจากสำนักงานประมงจังหวัดตามนโยบายกรมประมง.. (985) .. (937) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และ SWOT.. (899) ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเฝ้าระวังปลาหมอสีคางดำ.. (834) รู้ทันโรคกุ้งทะเล.. (578) ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค ภาคตะวันออก .. (522)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

     หมู่ที่ 10  ตำบลตะพง  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000