data กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง


แผนปฎิบัติราชการกรมประมง ระยะ 3 ปี...

data

 เผยเเพร่: 2020-06-11  |   ข่าววันที่: 2020-06-11  |  782 ครั้ง


แผนปฎิบัติราชการกรมประมง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)

แบบ สขร.1...

data

 เผยเเพร่: 2020-06-02  |   ข่าววันที่: 2020-08-06  |  582 ครั้ง  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564  (345)   การประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร... (216)  การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลา ครั... (167)  การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2564  (141)  การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน การปฏิบัติเกี่ยวกับผลกระทบ... (136)  การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564  (120)  การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564  (108)  การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน การปฏิบัติเกี่ยวกับผลกระทบ... (103)  การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน การปฏิบัติเกี่ยวกับผลกระทบ... (70)  การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565  (32)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร