แผนปฎิบัติราชการกรมประมง ระยะ 3 ปี

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

แผนปฎิบัติราชการกรมประมง ระยะ 3 ปี 

data

 เผยเเพร่: 2020-06-11  |   ข่าววันที่: 2020-06-11 |  อ่าน: 778 ครั้ง
 

แผนปฎิบัติราชการกรมประมง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564  (340)   การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสภาการประมง พ.ศ..... และร่างพระราชบัญญ... (307)  การประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร... (213)  การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลา ครั... (162)  การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน การปฏิบัติเกี่ยวกับผลกระทบ... (132)  การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2564  (124)  การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564  (111)  การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564  (104)  การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน การปฏิบัติเกี่ยวกับผลกระทบ... (99)  การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน การปฏิบัติเกี่ยวกับผลกระทบ... (66)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร