หน่วยตรวจสอบฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 (มาตรา 76, 77, 78, 79)...

หน่วยตรวจสอบฯ

 เผยเเพร่: 2019-11-05  |   ข่าววันที่: 2019-11-05  |  22 ครั้ง


คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนกันยายน 2562...

หน่วยตรวจสอบฯ

 เผยเเพร่: 2019-10-03  |   ข่าววันที่: 2019-10-03  |  44 ครั้งคุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562...

หน่วยตรวจสอบฯ

 เผยเเพร่: 2019-09-02  |   ข่าววันที่: 2019-09-02  |  61 ครั้งคุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562...

หน่วยตรวจสอบฯ

 เผยเเพร่: 2019-08-02  |   ข่าววันที่: 2019-08-02  |  41 ครั้งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม...

หน่วยตรวจสอบฯ

 เผยเเพร่: 2018-10-01  |   ข่าววันที่: 2018-09-30  |  54 ครั้ง  •  Hit 20 อันดับ
  • ปูม้า.. (10,825)  ม้าน้ำ.. (7,486) กุ้งแชบ๊วย.. (6,039) หมึกหอม.. (3,523) หอยหวาน.. (3,210) คลินิกโรคสัตว์น้ำ.. (2,032) ชนิดและราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่าย.. (1,762) แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง .. (1,591) ประวัติความเป็นมา.. (1,576) จุลินทรีย์ ปม.1 (สูตรน้ำ).. (1,312) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ.. (1,242) ภารกิจและหน้าที่.. (1,234) รับเรื่องร้องเรียนเงินทุนหมุนเวียนฯ.. (1,107) แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำในบ่อเพาะเลี้ยง และ แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (1,006) แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น และ การรับมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นจากสำนักงานประมงจังหวัดตามนโยบายกรมประมง.. (979) .. (927) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และ SWOT.. (893) ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเฝ้าระวังปลาหมอสีคางดำ.. (831) รู้ทันโรคกุ้งทะเล.. (574) ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค ภาคตะวันออก .. (516)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

     หมู่ที่ 10  ตำบลตะพง  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000