ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา เขตพื้นที่ อ.ปากพะยูน พื้นที่ ต.เกาะนางคำ ต.ปากพะยูน และ ต.ฝาละมี รวมจำนวน 1,440,000 บาท

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง


ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา เขตพื้นที่ อ.ปากพะยูน พื้นที่ ต.เกาะนางคำ ต.ปากพะยูน และ ต.ฝาละมี รวมจำนวน 1,440,000 บาท 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายกอบชนม์ บริเพ็ชร ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา องค์กรส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรีอ่าวพะยูน ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา เขตพื้นที่อำเภอปากพะยูน ดังนี้ หมู่ที่ 5 ต.เกาะนางคำ จำนวน 480,000 ตัว หมู่ที่ 3 ต.ปากพะยูน480,000 ตัว และ หมู่ที่8 ต.ฝาละมี จำนวน 480,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 1,440,000 ตัว เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์กุ้งก้ามกรามในทะเลสาบสงขลาพื้นที่อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุ...  123   สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุด...  97  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบะปล่อยพั...  96  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล (ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม) เฉ...  94   ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมงาน“พาณิชย์... ลดราคา! Mobile ทั่วไทย LOT20 (จังหวั...  94  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจัดทำ...  91  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและกา...  90  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง ผ่าน บริษัทไปรษณีย์ จำกัด   85  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุุง ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ...  81  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห...  81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000    fpo_phatthalung@fisheries.go.th   074604631   074604632   แฟนเพจ