กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำโครงการฟื้นฟูทรัพยากร พื้นที่ ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง


กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำโครงการฟื้นฟูทรัพยากร พื้นที่ ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางช่อทิพย์ จรูญศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางมัณฑนา สุขเกษม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นายถาวร รุกขสุคนธ์ ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและราษฎร์ หมู่ที่ 12 ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรฯ บริเวณทะเลสาบสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่หมู่ที่12 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จำนวน 100,000 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุ...  123   สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุด...  97  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบะปล่อยพั...  96  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล (ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม) เฉ...  94   ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมงาน“พาณิชย์... ลดราคา! Mobile ทั่วไทย LOT20 (จังหวั...  94  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจัดทำ...  91  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและกา...  90  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง ผ่าน บริษัทไปรษณีย์ จำกัด   85  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุุง ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ...  81  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห...  81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000    fpo_phatthalung@fisheries.go.th   074604631   074604632   แฟนเพจ