ประมงอำเภอตะโหมด ร่วมพิธีเปิดและส่งมอบ บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง ตำบลคลองหใญ่ อำเภอตะโหมด

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง


ประมงอำเภอตะโหมด ร่วมพิธีเปิดและส่งมอบ บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง ตำบลคลองหใญ่ อำเภอตะโหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร  ประมงจังหวัดพัทลุง  มอบหมายให้นางสาวสุวารี  นิลจันทร์ ประมงอำเภอตะโหมด เข้าร่วมพิธีเปิดและส่งมอบ  บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2565  ณ บ้านเลขที่ 118/1 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และนางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดและส่งมอบ “บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง”เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับราษฎร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุ...  123   สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุด...  97  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบะปล่อยพั...  96  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล (ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม) เฉ...  94   ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมงาน“พาณิชย์... ลดราคา! Mobile ทั่วไทย LOT20 (จังหวั...  94  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจัดทำ...  91  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและกา...  90  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง ผ่าน บริษัทไปรษณีย์ จำกัด   85  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุุง ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ...  81  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห...  81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000    fpo_phatthalung@fisheries.go.th   074604631   074604632   แฟนเพจ