ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 3/2565

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง


ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 3/2565 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 29  เมษายน 2565 นายภูษิต  จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางช่อทิพย์  จรูญศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 3/2565 เพื่อเตรียมและรับความพร้อมกับสถานการณ์อุทกภัยให้กับเกษตรกรต่อไป ผ่านระบบ Zoom Meeting   โดยมีนายณฤทธิ์ บุญชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง  เป็นปะธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยส่งสัญญาณผ่านระบบ Zoom Meetimg จากห้องสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ศาลากลางชั้น 4 อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับความ...  101   สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทส...  97  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติงานโปรแกร...  97  ประมงอำเภอป่าบอน ลงพื้นที่ติดตามและทำความเข้าใจผู้ที่แจ้งขอรับความช่วยเหลือด้านป...  94  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ...  93  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบการเคลื่อนย้ายจระเข้ออกจากสถานประ...  92  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประจำบูธภายในงานกาชาด ของดีเมืองลุง ปี 2565 ณ บริ...  91  ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามแผนงานโครงการฟื้นฟูและบริหารทรั...  89  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลร...  86  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ประจำบูธภายในงานกาชาด ของดีเมืองลุง ปี 2565 ณ บริเวณน...  85


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000    fpo-phattalung@dof.in.th   074604631   074604632   แฟนเพจ