ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการจำหน่ายสินค้าประมงบนเว็บไซต์ Fisheries Shop

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง


ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการจำหน่ายสินค้าประมงบนเว็บไซต์ Fisheries Shop 

กิจกรรม


วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวจารุพร หนูฤทธิ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวพชร จันทร์หอม นักวิชาการประมง และนายอานนท์ รามสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกร ชาวประมง เจ้าของกิจการ ที่สนใจเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าประมงบนเว็บไซต์ Fisheries Shop เพื่อสนับสนุนและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสดและสัตว์น้ำแปรรูปเพื่อการบริโภค ณ ตลาดพงษ์ทรัพย์ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Application Zoom เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน...  226   ร่วมประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลรายงานผลการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื...  217  ร่วมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาช...  213  นางช่อทิพย์ จรูญศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมคณะท...  212  ร่วมจัดนิทรรศการโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร งานวัน...  208  ร่วมติดตามและตรวจสอบพื้นที่บ่อเลี้ยง สัตว์น้ำของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเ...  204  ร่วมประชุมโครงการสื่อสาธารณะ ในหัวข้อความยากจน ความหมาย ประสบการณ์ และรูปธรรมแก้...  200  ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม  2564  “Halt Soil saliniza...  182   สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ชวนเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อทิ้งขยะให้ถูกถังที่คัดแย...  177  ขอเชิญร่วมงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาต...  176

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000    fpo-phattalung@dof.in.th   074604631   074604632   แฟนเพจ