ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Application Zoom เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 6/2564

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง


ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Application Zoom เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 6/2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์


                วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายยงยุทธ ลิ่มพานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้        นายวายุพัฒน์  เดชอนันต์ ณ พัทลุง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Application Zoom เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  ครั้งที่ 6/2564  โดยมีนายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์  รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการประชุมจากห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง            โดยรับสัญญาผ่านระบบ Application  Zoom  ณ ห้องสำนักประมงจังหวัดพัทลุง                วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายยงยุทธ ลิ่มพานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้        นายวายุพัฒน์  เดชอนันต์ ณ พัทลุง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Application Zoom เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  ครั้งที่ 6/2564  โดยมีนายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์  รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการประชุมจากห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง            โดยรับสัญญาผ่านระบบ Application  Zoom  ณ ห้องสำนักประมงจังหวัดพัทลุง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  Fisheries shop @ phattalung   219   ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มสัมมาชีพแปรรูปปลาดุกป้าประดิษฐ์ อำเภอป่าบ...  212  ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอเมืองพัทล...  189  เปิดตัวแหล่งจำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป สนับสนุนชาวประมง และกลุ่มเกษ...  177  กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่เข้าตรวจติดตามและตรวจสอบสินค้าควบคุม (ผลิ...  176  การยื่นแบบจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน   169  ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม) ณ บ้านปลาสวนกะเศ...  168  ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถิถิ่น วิถิไทย    164  ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรตามรูปแบบ BCG Model สิ...  163  ประมงจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการเปิดตัวโครงการ การจัด...  157


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000    fpo-phattalung@dof.in.th   074604631   074604632   แฟนเพจ