ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและแนวทางการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ให้กับชุมชนเครือข่ายเฝ้าระวังการทำการประมงน้ำจืดบ้านโนนสมบูรณ์

 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น


ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและแนวทางการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ให้กับชุมชนเครือข่ายเฝ้าระวังการทำการประมงน้ำจืดบ้านโนนสมบูรณ์ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. 
      นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายบุญเกิด โสมปัดทุม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ระดับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและแนวทางการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ให้กับชุมชนเครือข่ายเฝ้าระวังการทำการประมงน้ำจืดบ้านโนนสมบูรณ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๒ ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ โดยมี นายกฤษฎา คำประชม  หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น, นายสมศักดิ์ ทองหุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น, นางสาวฐิตานันท์ มหาโภคะ ประมงอำเภอภูเวียง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอแวงใหญ่ ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในการเยี่ยมชมและสอบถาม...  161   ประชาสัมพันธ์ : รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการ...  157   ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรร...  150  วันที่ ๒๔ - ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมาย...  137  วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ...  116    วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน...  107  เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับตัวแทนกลุ่ม...  84  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนาย...  80  พิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา...  80  วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายบ...  77

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น

     ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000    khonkaenfisheriesoffice@gmail.com   043-246030   043-246030   แฟนเพจ