วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) ขอนแก่น เป็นประธานการประชุม คัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น


วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) ขอนแก่น เป็นประธานการประชุม คัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) ขอนแก่น เป็นประธานการประชุม
คัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) ขอนแก่น มีมติเห็นชอบคัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านการทำการประมงจำนวน ๓ องค์กร เพื่อเสนอรายชื่อเข้าร่วมโครงการฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอแวงใหญ่ ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในการเยี่ยมชมและสอบถาม...  165   ประชาสัมพันธ์ : รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการ...  160  วันที่ ๒๔ - ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมาย...  144  วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ...  119    วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน...  110  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนาย...  87  เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับตัวแทนกลุ่ม...  86  พิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา...  83  วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายบ...  81  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น...  81

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น

     ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000    khonkaenfisheriesoffice@gmail.com   043-246030   043-246030   แฟนเพจ