28 ต.ค. 64 นาย ไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้ นาย บุญเกิด โสมปัดทุม หัวหน้ากลุ่มบริหารกจัดการด้านการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันมอบสิ่งของให้กับผู้นำชุมชนเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ ผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านโนนสวรรค์ ต.เขื่อนอุบลรัตน์  อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น


28 ต.ค. 64 นาย ไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้ นาย บุญเกิด โสมปัดทุม หัวหน้ากลุ่มบริหารกจัดการด้านการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันมอบสิ่งของให้กับผู้นำชุมชนเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ ผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านโนนสวรรค์ ต.เขื่อนอุบลรัตน์  อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 28 ต.ค. 64 นาย ไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้ นาย บุญเกิด โสมปัดทุม หัวหน้ากลุ่มบริหารกจัดการด้านการประมง  นายอธิวัฒน์  กิติพิชยพัฒน์ ปอ.อุบลรัตน์
นายพงษ์วราห์  มาสิงห์ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมกับนายเมธัส  ศรีชาลี นักวิชาการการประมงปฏิบัติการ (แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น 
นาย วรปรัชญ์ เหาะเจริญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ (แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น และนาย กฤษฎา คำประชม หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์(ขอนแก่น) พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกันมอบสิ่งของให้กับผู้นำชุมชนเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ ผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านโนนสวรรค์ ต.เขื่อนอุบลรัตน์  อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอแวงใหญ่ ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในการเยี่ยมชมและสอบถาม...  165   ประชาสัมพันธ์ : รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการ...  160  วันที่ ๒๔ - ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมาย...  143  วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ...  119    วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน...  110  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนาย...  87  เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับตัวแทนกลุ่ม...  86  พิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา...  83  วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายบ...  81  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น...  81

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น

     ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000    khonkaenfisheriesoffice@gmail.com   043-246030   043-246030   แฟนเพจ