วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ประมงอำเภอ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันปิยมหาราช"            

 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น


วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ประมงอำเภอ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันปิยมหาราช"             วันที่ 23 ตุลาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันปิยมหาราช"            น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมี ประมงอำเภอ         เข้าร่วมงานดังนี้ 

 • นางสาวสุภานิดา ศรีวงกต ประมงอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน"วันปิยมหาราช"น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นำส่วนราชการโดย              นายกัณตภณ สุขสงค์  นายอำเภอหนองเรือ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 • นายคชภัคพงศ์ ดวงมะลา ประมงอำเภอสีชมพู เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน"วันปิยมหาราช"น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นำส่วนราชการ โดยนายปรัตถกร บุสาวรรณกร นายอำเภอสีชมพู ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
 • นางสาวบุรัสกร แสงไกร ประมงอำเภอกระนวน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นำส่วนราชการโดย นายทวิฬ พิมพะ นายอำเภอกระนวน ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 • นางสาวสุอารีย์ ศรีโฮง ประมงอำเภอบ้านแฮด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน"วันปิยมหาราช"น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นำส่วนราชการ หัวหน้าส่วนงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน โดย นายชาติชาย     ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ  บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
 • นายพลศักดิ์ มีศรี ประมงอำเภอน้ำพอง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำพองศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในพิธี

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  ประมงอำเภอแวงใหญ่ ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในการเยี่ยมชมและสอบถาม...  165   ประชาสัมพันธ์ : รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการ...  160  วันที่ ๒๔ - ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมาย...  144  วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ...  119    วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน...  110  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนาย...  87  เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับตัวแทนกลุ่ม...  86  พิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา...  83  วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายบ...  81  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น...  81

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น

   ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000    khonkaenfisheriesoffice@gmail.com   043-246030   043-246030   แฟนเพจ