วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์  รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น  มอบหมายให้ นายบุญเกิด โสมปัดทุม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหาร จัดการด้านการประมง ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. ณโรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา หมู่ ๘ ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล

 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น


วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์  รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น  มอบหมายให้ นายบุญเกิด โสมปัดทุม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหาร จัดการด้านการประมง ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. ณโรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา หมู่ ๘ ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล 
      วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์  รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น  มอบหมายให้ นายบุญเกิด โสมปัดทุม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหาร
จัดการด้านการประมง ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. ณ โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา หมู่ ๘ ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพลร่วมจัดนิทรรศการด้านการประมง แจกเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และนำพันธุ์ปลากินพืช จำนวน ๕๙,๐๐๐ตัว มอบผู้นำชุมชนไปปล่อยแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่พันธุ์ปลาได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็น ประธานในพิธี
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอแวงใหญ่ ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในการเยี่ยมชมและสอบถาม...  167   ประชาสัมพันธ์ : รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการ...  161  วันที่ ๒๔ - ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมาย...  144  วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ...  119    วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน...  111  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนาย...  88  เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับตัวแทนกลุ่ม...  86  พิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา...  84  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น...  82  วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายบ...  81

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น

     ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000    khonkaenfisheriesoffice@gmail.com   043-246030   043-246030   แฟนเพจ