วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักงานประมง จังหวัดขอนแก่น มอบปัจจัยการผลิตโครงการ ๑ ตำบล 2 กลุ่มทฤษฎีใหม่อำเภอหนองสองห้อง

 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น


วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักงานประมง จังหวัดขอนแก่น มอบปัจจัยการผลิตโครงการ ๑ ตำบล 2 กลุ่มทฤษฎีใหม่อำเภอหนองสองห้อง        วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น  มอบหมายให้
นายเอกพจน์ พหมแสง ประมงอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานประมง
จังหวัดขอนแก่น มอบปัจจัยการผลิตโครงการ ๑ ตำบล 2 กลุ่มทฤษฎีใหม่อำเภอหนองสองห้อง
ณ สำนักงานเกษตอำเภอหนองสองห้อง มีเกษตรกร เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๙๗ ราย
โดยมีนายคารม คำพิทูรย์ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในการมอบปัจจัยการผลิต

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอแวงใหญ่ ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในการเยี่ยมชมและสอบถาม...  165   ประชาสัมพันธ์ : รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการ...  160  วันที่ ๒๔ - ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมาย...  144  วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ...  119    วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน...  110  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนาย...  87  เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับตัวแทนกลุ่ม...  86  พิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา...  83  วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายบ...  81  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น...  81

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น

     ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000    khonkaenfisheriesoffice@gmail.com   043-246030   043-246030   แฟนเพจ