30 กรกฎาคม 2564 นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดขอนแก่น (FC) ครั้งที่ 6/2564

 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น


30 กรกฎาคม 2564 นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดขอนแก่น (FC) ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายไชยวัฒน์  รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดขอนแก่น (FC) ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564  ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการและเข้าหน้าที่สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอแวงใหญ่ ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในการเยี่ยมชมและสอบถาม...  165   ประชาสัมพันธ์ : รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการ...  160  วันที่ ๒๔ - ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมาย...  143  วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ...  119    วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน...  110  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนาย...  87  เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับตัวแทนกลุ่ม...  86  พิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา...  83  วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายบ...  81  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น...  81

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น

     ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000    khonkaenfisheriesoffice@gmail.com   043-246030   043-246030   แฟนเพจ