เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการแหล่งน้ำหนองบัวใหญ่ เข้าร่วมสัมมนาคณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมและเจ้าหน้าที่กรมประมงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการ ประจำปี 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการแหล่งน้ำหนองบัวใหญ่ เข้าร่วมสัมมนาคณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมและเจ้าหน้าที่กรมประมงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการ ประจำปี 2563  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-02-24  |   ข่าววันที่: 2020-02-21 |  อ่าน: 87 ครั้ง
 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจากประมงจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองบัวใหญ่ เข้าร่วมสัมมนาคณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมและเจ้าหน้าที่กรมประมงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมรีเวอร์ ซิตี้  จังหวัดมุกดาหาร  ในระหว่างวันที่ 18 – 21 กุมภาพันธุ์ 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 160 คน จากตัวแทนคณะกรรมการแหล่งน้ำทั่วประเทศ ในการเข้าสัมมนาครั้งนี้ ได้ร่วมรับฟังที่มาของโครงการฯ แนวทางการดำเนินโครงการฯ การรับฟังการเสวนาของตัวแทนแหล่งน้ำ การรวมกลุ่มถอดบทเรียนและประสบการณ์จากการดำเนินงานโครงการร่วมกับชุมชน  และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ หนองหัวลิง หมู่ที่ 5 บ้านหนองกกเปลือย จ.มุกดาหาร พร้อมรับฟังการบรรยาย เรื่อง "การดำเนินงานโครงการธนาคารฯของแหล่งน้ำเป้าหมายในพื้นที่ จ.มุกดาหาร และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตามฐานการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ กิจกรรมการเพาะพันธ์ปลาโดยชุดการเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ (mobile hatchery) ฐานการสร้างอาหารธรรมชาติ การอนุบาลลูกปลาและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ชมสินค้าแปรรูปจากปลา อาทิเช่น ทองม้วนปลานิล ปลาสัมปลาเผาะ และได้รับเกียรติจากนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโครงการเพื่อความยั่งยืน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (3,748)  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรม ลงแหจับปลา ณ หนองใหญ่ บ้านนากระแซง หมู่ 13 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 .. (2,025) เกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. (1,864) นายสัมฤทธิ์ ขำพลับ ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเพาะพันธุ์ปลานิลและเลี้ยงปลานิลในกระชัง.. (1,192) โครงการสัมมาอาชีพและโครงการพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริ งานของพ่อสานต่องานของแม่ให้กับบ้านสมพรรัตน์ ส่งเสริมอาชีพ โดยประมงส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้.. (1,147) วันที่ 22 มีนาคม 2560 นางอัจฉราภรณ์ อมรสิน ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ .. (1,052) นางเสาวณี แสนโคก ประมงอำเภอเขื่องในร่วมเป็นเกียรติและให้ความรู้ในงานวันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2560 ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เเม่น้ำชีบริเวณ.. (1,017) วันนี้ ( 31 มีนาคม 2560 ) เวลา 07.45 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราช.. (1,016) วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายสุนทร รุ่งเรือง ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (1,013) แบนเนอร์.. (966) วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสง.. (943) นายประจักษ์  แสนภักดี ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช ในเขตพื้นที่ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล.. (916) นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องในมอบสิ่งของแก่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านกอก และลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ.. (908) สำรวจพื้นที่ประเมินแหล่งน้ำ โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านประมง.. (900) วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ มั่นศิริ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ปราชญ์เกษตร เอกชน และสถาบันการศึกษา ปร.. (860) ปฏิบัติงานมอบสมุดบันทึกการตรวจเยี่ยมเกษตรกรและติดตามสถานที่ดำเนินงานของเกษตรกรกลุ่มความพร้อมมากตามโครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง.. (848) กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมงประจำปีงบประมาณ 2560 .. (840) "รักษ์น้ำของพระราชา รักษ์ปลาของพ่อ" .. (834) ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2560.. (815) การอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในระบบขึ้นทะเบียเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (784)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000