ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์จัดทำประชาคม ผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร  ( พืช นาข้าว ประมง ) ในพื้นที่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์จัดทำประชาคม ผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร  ( พืช นาข้าว ประมง ) ในพื้นที่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์จัดทำประชาคม ผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร  ( พืช นาข้าว ประมง ) ในพื้นที่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี                       วันที่ 8  พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 - 11.30 น. นางสุภาพร วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมด้วย นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์  ภวภูตานนท์ นักวิชาการเกษตรตำบลโพธิ์ใหญ่ ร่วมสังเกตการณ์ การจัดทำประชาคมรับรองเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย มู่หลาน ส่งผลให้ผลผลิตนาข้าวและบ่อปลาได้รับความเสียหาย  ณ ศาลาประชาคมบ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี   โดยเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายด้านประมง จำนวน 1 ราย รายนางสาวสุคนธ์ทิพย์  จอมโคตร  จำนวน 11 บ่อ พื้นที่เสียหาย 3 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 14,046 บาท  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอุบลฯ ประชุมกลุ่มย่อยหัวหน้ากลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาในภาพรวมของสำนักงา...  408   ประมงอุบลฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานวัน สหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566   392  ประมงอุบลฯ เตรียมสถานที่เพื่อจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมงในงานเกษตรอีสานใต้ ประจ...  350  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์จัดทำประชาคม ผู้ประสบอุทกภัยด้านการ...  269  ประมงอำเภอสิรินธร เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง จากพายุโ...  234  ประมงอุบลฯ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง หลังน้ำลด   202  ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมประชุมส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สาร...  185  ประมงอำเภอนาจะหลวย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด...  142  ประมงจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบให้กำลังใ...  140  ประมงอุบล ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาห...  139


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ