ประมงอุบล จับมือศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เร่งผลิตก้อน EM Ball (จุลลินทรีย์ ปม.1) สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนหลังน้ำลด

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงอุบล จับมือศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เร่งผลิตก้อน EM Ball (จุลลินทรีย์ ปม.1) สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนหลังน้ำลด ประมงอุบล จับมือศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เร่งผลิตก้อน EM Ball (จุลลินทรีย์ ปม.1) สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนหลังน้ำลด..คลิก

ประมงอุบล จับมือศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เร่งผลิตก้อน EM Ball (จุลลินทรีย์ ปม.1) สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนหลังน้ำลด


วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2565) ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย ว่าที่ ร.ต.วุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง เตรียมปั้นก้อน EM Ball (จุลลินทรีย์ ปม.1) สำหรับไว้แจกจ่ายแก่เกษตรกรและประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน จากกลิ่นเหม็นและน้ำเน่าเสียในบริเวณน้ำท่วมขัง หลังจากเกิดพายุโนรู


การปั้นก้อน EM Ball (จุลลินทรีย์ ปม.1) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปบำบัดน้ำเสีย ที่มีผลมาจากปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำสูงในช่วงน้ำท่วม และเมื่อเกิดการย่อยสลายของจุลลินทรีย์อาจส่งผลต่อปริมาณออกซิเจนในน้ำต่ำ และเกิดภาวะไร้อากาศในน้ำ จนส่งผลเสียต่อปลาและสัตว์น้ำตลอดจนกลิ่นเหม็นที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่น้ำท่วมขัง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เล็งเห็นความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว จึงเร่งแก้ปัญหาเพื่อบรรเทาทุกข์ ด้วยการเร่งปั้นก้อน EM Ball สำหรับนำไปแจก โดยมีเป้าหมาย 2,000 ก้อน

ซึ่งการปั้นก้อน EM Ball (จุลินทรีย์ ปม.1) ก็ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจ จากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ด้วยดี


#EM Ball 
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราขธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ประมงอุบลฯ ประชุมกลุ่มย่อยหัวหน้ากลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาในภาพรวมของสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประมงอุบลฯ ประชุมกลุ่มย่อยหัวหน้ากลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาในภาพรวมของสำนักงา... จำนวนผู้อ่าน 535  ประมงอุบลฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานวัน สหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ประมงอุบลฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานวัน สหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 424 ประมงอุบลฯ เตรียมสถานที่เพื่อจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมงในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566 ประมงอุบลฯ เตรียมสถานที่เพื่อจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมงในงานเกษตรอีสานใต้ ประจ... จำนวนผู้อ่าน 391 เจ้าหน้าที่ประมงอุบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงาน saraban กรมประมง  เจ้าหน้าที่ประมงอุบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงาน saraban กรมประมง   จำนวนผู้อ่าน 235 ประมงเขื่องใน บูรณางานร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พิจารณาคัดเลือกกำนันตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน ประมงเขื่องใน บูรณางานร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พิจารณาคัดเลือกกำนันตำบล... จำนวนผู้อ่าน 216 ประมงอุบลฯ ร่วมจัดนิทรรศการเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประมงอุบลฯ ร่วมจัดนิทรรศการเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรี... จำนวนผู้อ่าน 208 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ 2566  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพ... จำนวนผู้อ่าน 200 ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่เเม่น้ำโขงครั้งที่ 1/2566 ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่เเม่น้... จำนวนผู้อ่าน 200 ประมงอุบล ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร ประมงอุบล ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาห... จำนวนผู้อ่าน 197 ประมงอุบลฯ ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันพาข้าวเมืองอุบลฯ มีปลาแซ่บหลาย ครั้งที่ 1 ประมงอุบลฯ ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันพาข้าวเมืองอุบลฯ มีปลาแซ่บหลาย ครั้งที่ 1  จำนวนผู้อ่าน 196


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

    รายละเอียด 48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000  email  ubonfisheries.f@hotmail.com  โทรศัพท์ 045243033  FAX 045243033  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6