แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของด่านตรวจประมงในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)


แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของด่านตรวจประมงในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เมนูหลัก


แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของด่านตรวจประมงในสังกัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 ด่านฯ เชียงใหม่

 

 

ต.ค.63

 

 

พ.ย.63

 

 

ธ.ค.63

 

 

ม.ค.64

 

 

ก.พ.64

 

 

มี.ค 64

 

 

เม.ย 64

 

 

พ.ค 64

 

 

มิ.ย 64

 

ก.ค 64

ส.ค 64

ก.ย 64

 

 ด่านฯ ตาก

 

ต.ค.63

 

 

พ.ย.63

 

 

ธ.ค.63

 

 

ม.ค.64

 

 

ก.พ.64

 

 

มี.ค 64

 

63

เม.ย 64

 

พ.ค 64

 

มิ.ย 64

 

ก.ค 64

 

ส.ค 64

 

 ก.ย 64 

 

   

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)

     เลขที่ 228 หมู่ 6  บ้านจอมกิตติ  ต. เวียง อ.เชียงแสน จ. เชียงราย  57150     ossfish@hotmail.com   053777504   053777505   แฟนเพจ