แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 1 (เชียงราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 1 (เชียงราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เมนูหลัก


                                             แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
                    ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 1 (เชียงราย)

                                       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

                                                สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2563

                                                สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2563

                                  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2563

                                  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2564

                                  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2564

                                  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2564

                                  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2564

                                  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2564

                                  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2564

                                  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2564

                                  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2564

                                  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2564

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)

     เลขที่ 228 หมู่ 6  บ้านจอมกิตติ  ต. เวียง อ.เชียงแสน จ. เชียงราย  57150     ossfish@hotmail.com   053777504   053777505   แฟนเพจ