ตรวจสอบตู้สินค้าปลากะตักตากแห้ง ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)


ตรวจสอบตู้สินค้าปลากะตักตากแห้ง ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 1 (เชียงราย) ตรวจสอบตู้สินค้าปลากะตักตากแห้ง ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ปริมาณ 54,900 กิโลกรัม (3,660 กล่อง) มูลค่า 2,718,393.26 บาท ผลการตรวจสอบสินค้าถูกต้องตามสำแดงในใบแจ้งดำเนินการส่งออก เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการตรวจปล่อยตามระเบียบต่อไป

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)

 เลขที่ 228 หมู่ 6  บ้านจอมกิตติ  ต. เวียง อ.เชียงแสน จ. เชียงราย  57150     ossfish@hotmail.com   053777504   053777505   แฟนเพจ