ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำมีชีวิต ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ - ห้วยทราย)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)


ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำมีชีวิต ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ - ห้วยทราย) 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 28 ตุลาคม 2563

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 1 (เชียงราย) ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำมีชีวิต ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ - ห้วยทราย) อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ปลาดุกแอฟริกา กบนา ลูกปลานิล และลูกปลาดุกแอฟริกา ผลการตรวจสอบสินค้าถูกต้องตามสำแดงในใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการตรวจปล่อยตามระเบียบต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)

     เลขที่ 228 หมู่ 6  บ้านจอมกิตติ  ต. เวียง อ.เชียงแสน จ. เชียงราย  57150     ossfish@hotmail.com   053777504   053777505   แฟนเพจ