ตัวชี้วัดกรมประมง

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตัวชี้วัดกรมประมง  

บทความหน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2020-04-05  |   ข่าววันที่: 2020-04-05 |  อ่าน: 1,362 ครั้ง
 

ปี 2564

1. การประเมินส่วนราชการตาม (ม.44) คลิก

2. คู่มือการประเมินส่วนราชการ 2564 คลิก 

ปี 2563

ตัวชี้วัดกรมประมง และหน่วยงานผู้จัดเก็บตัวชี้วัด คลิก

1. แนวทางการประเมินส่วนราชการตาม (ม.44) ปี 2563 คลิก

2. แนวทางการประเมินผลผู้บริหารองค์กร ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ปี 2563 คลิก

3. การปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการ 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 1  คลิก

4. การปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการ 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 2  คลิก

5. การปรับแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ 2563 คลิก

6. คู่มือการประเมินส่วนราชการ 2563  คลิก

7. สรุปผลการประเมินส่วนราชการตาม (ม.44) รอบ 12 เดือน คลิก

ปี 2562

1. แนวทางการประเมินส่วนราชการตาม (ม.44) ปี 2562 คลิก

2. แนวทางการประเมินผลผู้บริหารองค์กร ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ปี 2562 คลิก

3. สรุปผลการประเมินส่วนราชการตาม (ม.44) รอบ 12 เดือน คลิก

ปี 2561

1. แนวทางการประเมินส่วนราชการตาม (ม.44) ปี 2561 คลิก

2. แนวทางการประเมินผลผู้บริหารองค์กร ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ปี 2561 คลิก

3. สรุปผลการประเมินส่วนราชการตาม (ม.44) รอบการประเมินที่ 1/2561 คลิก

4. สรุปผลการประเมินส่วนราชการตาม (ม.44) รอบการประเมินที่ 2/2561 คลิก 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • คู่มือสำหรับประชาชน (กรมประมง).. (2,523)  ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง.. (2,379) ตัวชี้วัดผู้บริหาร : ระดับความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2563.. (2,063) ประกาศกรมประมง เรื่องแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) .. (2,033) กพร.จัดสัมมนา หลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมินระบบบริหารของกรมประมง โดยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)”.. (2,025) ภารกิจ.. (1,801) ประกาศกรมประมง เรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร.. (1,730) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน.. (1,585) การมอบนโยบายของอธิบดีกรมประมง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์.. (1,476) บันทึกสรุปการหารือการให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นในการพัฒนาการบริหารงานกรมประมง.. (1,425)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900