รวมข่าว กรมประมง…ปลื้ม ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม?

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รวมข่าว กรมประมง…ปลื้ม ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม? 

ข่าวกิจกรรม+บทความ


รวมข่าว กรมประมง…ปลื้ม ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม?..คลิก

รวมข่าว กรมประมง…ปลื้ม ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม Update 21/11/65

1.ปลื้ม!! กรมประมง ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
https://siamrath.co.th/n/401209

2.กรมประมง…ปลื้ม ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม https://www.thailandplus.tv/archives/636745 

3.กรมประมง…ปลื้ม ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ยืนหนึ่งด้านการบริหารจัดการที่โดดเด่น มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป# https://aec-tv-online2.com/?p=987453

4.Facebook: wiwat pangsupa
 ปลื้ม!! กรมประมง ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid072xm9EDvvxdskqEKnvhCHqGvDHgFhXrVTZPGVCg3nkpdVU4rG2HFPhrm7aYoddTml&id=100008556273653&mibextid=Nif5oz

5.Facebook: ทันข่าว ทั่วไทย
 ปลื้ม!! กรมประมง ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐ
https://www.facebook.com/100063635313818/posts/pfbid0S55QjSEWb5aJzX4wHQVLwNYLRQkMHyXgjnLmWMp3PRFKtrTgfMY4T9vaJxaEWu3Yl/?mibextid=Nif5oz

6.Facebook: #ข่าวชาวบ้าน#กรมประมง ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐกรมประมง ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐ
https://www.facebook.com/100082677518483/posts/pfbid02gusP6QWrj7pTkksT4qJKZvVt8oU1PdMgESqGfjoCEjQQt21HyqZvdeVhLNA6bLDal/?mibextid=Nif5oz

7.Facebook: วิวรรธ์ เพ่งสุภา
กรมประมง ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid037vcjht472Y69Zxe4DiBDZ9XdWcGYXi5gGBvutwn8vz3xBYeyBMiWxNgifB3atqz5l&id=100065201353093&mibextid=Nif5oz

8.Facebook : โครงข่ายตาสับปะรด
กรมประมง ปลื้ม ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐ
https://www.facebook.com/536720109811323/posts/pfbid02KTkLBcaJjmRGpfEiotUHe9mGdvZQRCQihtoL2YHU8EoVB5hJtpti6uCt3sqtBPVul/?mibextid=Nif5oz

9.Facebook :Thai Reference
กรมประมง…ปลื้ม ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02GFDYMTVF5v9EU6CGs1Qi2vDD84dxvuDrrfmzDHMxBxWaDGzpgr8jtE751TDUG87Dl&id=100063769354270&mibextid=Nif5oz

10.Facebook อบต.channal#กรมประมง…ปลื้ม ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
https://www.facebook.com/2321322851524224/posts/pfbid0hJ9ceyP3YeHoUjhxUQeokAmwuWmDt2vDtfPUByW4iYcmuMybBoN81RjwgF5bdyT1l/?mibextid=Nif5oz

11.ปลื้ม!! กรมประมง ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/1210/160792

12.กรมประมง…ปลื้ม ติด Top 10
รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมhttp://???????https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid035R9aNh7CbeNo7Hs44CQX7CiN36q4WN5mF1JG8VVe6er9QZK4czE3e6rVcAQgLzpjl&id=384313785106079&mibextid=qC1gEahttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid035R9aNh7CbeNo7Hs44CQX7CiN36q4WN5mF1JG8VVe6er9QZK4czE3e6rVcAQgLzpjl&id=384313785106079&mibextid=qC1gEa
 

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • Q&A ไขข้อข้องใจ พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ Q&A ไขข้อข้องใจ พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์  จำนวนผู้อ่าน 280  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารหารือร่วมกับผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อร่วมจัดทำตัวชี้วัดด้านดิจิทัล กลุ่มพัฒนาระบบบริหารหารือร่วมกับผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อร่วมจัดทำตัว... จำนวนผู้อ่าน 197 การประชุมพิจารณาการจัดทำแบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (ตัวชี้วัดหมวด 7) การประชุมพิจารณาการจัดทำแบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (ตัวชี้วัดหมวด 7)  จำนวนผู้อ่าน 157 การประชุมคณะทำงานพิจารณาการรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 2/2565 การประชุมคณะทำงานพิจารณาการรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 2/2565  จำนวนผู้อ่าน 133 ผลคะแนนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลคะแนนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำ... จำนวนผู้อ่าน 126 พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์  จำนวนผู้อ่าน 112 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมเพื่อสรุปผลและติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมเพื่อสรุปผลและติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.... จำนวนผู้อ่าน 101 การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกรมประมง ครั้งที่ 1/2566 การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกรมประมง ครั้งที่ 1/2566  จำนวนผู้อ่าน 92 งานบริการในคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 งานบริการในคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทา... จำนวนผู้อ่าน 81 การประชุมคณะทำงานพิจารณาการรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 1/2566 การประชุมคณะทำงานพิจารณาการรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 1/2566  จำนวนผู้อ่าน 80


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

  รายละเอียด เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900    email  adgfish@gmail.com  โทรศัพท์ 02-5620590  FAX 02-5796729  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6