พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 

ข่าวกิจกรรม+บทความ


วันนี้ (12 กันยายน 2565) ที่ห้องประชุมพะยูน กรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายบัญชา สุขแก้ว นายประพันธ์ ลีปายะคุณ นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหารกรมประมง เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

ในปีพ.ศ.2565 กรมประมงได้รับรางวัลเลิศรัฐ จำนวนทั้งสิ้น 5 รางวัล ได้แก่

1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า (Advance)

2. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ประเภทเลื่องลือขยายผล จากผลงาน ห้วยถ้ำมด - หนองพัง แหล่งน้ำฝั่งโขง เชื่อมโยงเครือข่าย ขยายผลธนาคารสัตว์น้ำฯ

3. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทร่วมใจแก้จน จากผลงาน กุ้งก้ามกรามสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ก้าวข้ามความจนของคนเขื่อนอุบลรัตน์

4. รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงาน การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์โดยประยุกต์ใช้หลักบริหารจัดการความเสี่ยง (SMART FSW)

5. รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงาน White list hatchery เพื่อสนับสนุนลูกกุ้งทะเลปลอดโรค

ขอบคุณภาพข่าวจาก กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900      adgfish@gmail.com   02-5620590   02-5796729   แฟนเพจ