การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site visit)

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site visit) 

ข่าวกิจกรรม+บทความ


วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site visit) ครั้งที่ 3 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการดำเนินการร่างข้อมูล การจัดทำคลิปวิดีโอและไฟล์นำเสนอผลงาน ตลอดจน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการนำเสนอเพื่อเข้ารับการประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site visit) ในขั้นตอนที่ 2 ในวันที่ 22 กรกฎาคมนี้ 


ขอบคุณภาพข่าวจาก # กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900      adgfish@gmail.com   02-5620590   02-5796729   แฟนเพจ