การประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกรมประมง ครั้งที่ 1/2565

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


การประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกรมประมง ครั้งที่ 1/2565 

ข่าวกิจกรรม+บทความ


 

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอินทรีย์ ชั้น 4  อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

   นายถาวร ทันใจ  รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกรมประมง ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference  โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น  กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เข้าร่วมประชุม

   เพื่อทราบการดำเนินงานถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกรมประมง  และสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคการถ่ายโอนภารกิจของกรมประมง ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2564 – 2565 รวมถึงพิจารณาร่าง แผนปฏิบัติการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกรมประมง ปีงบประมาณ 2565 และปีงบประมาณ 2566

ขอบคุณภาพข่าวจาก : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900      adgfish@gmail.com   02-5620590   02-5796729   แฟนเพจ