การรับฟังการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบแนวทางที่เป็นเลิศ เรื่อง “LadNairst Service Awards” เสริมสร้าง ความเท่าเทียมในการให้บริการสาธารณะ

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


การรับฟังการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบแนวทางที่เป็นเลิศ เรื่อง “LadNairst Service Awards” เสริมสร้าง ความเท่าเทียมในการให้บริการสาธารณะ 

ข่าวกิจกรรม+บทความ


วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 - 12.00 น. กรมประมงมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้าร่วม รับฟังการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบแนวทางที่เป็นเลิศ เรื่อง “LadNairst Service Awards” เสริมสร้าง ความเท่าเทียมในการให้บริการสาธารณะ โดยมีหน่วยงาน โรงพยาบาลขอนแก่น และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นำเสนอผลงานที่เคยได้รับรางวัล UNPSA เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมรับฟังมีองค์ความรู้ และเทคนิควิธีการ ในการพัฒนาผลงานบริการภาครัฐเกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและสร้างความเท่าเทียมทางเพศในการให้บริการ สาธารณะจากหน่วยงานต้นแบบและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริการ ตลอดจนต่อยอดพัฒนาผลงานให้ เทียบเท่ามาตรฐานสากลด้วยการเสนอผลงานขอรับรางวัล UNPSA ได้ในโอกาสต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900      adgfish@gmail.com   02-5620590   02-5796729   แฟนเพจ