ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ประสบปัญหาอุทกภัยของจังหวัดสระแก้ว

 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ประสบปัญหาอุทกภัยของจังหวัดสระแก้ว 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-10-22  |   ข่าววันที่: 2020-10-21 |  อ่าน: 310 ครั้ง
 

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นเพื่อสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติ ด้านการประมง และมอบหมายให้ประมงอำเภอและผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอทุกอำเภอจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ประสบปัญหาอุทกภัยของจังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน ในพื้นที่ จำนวน 9 อำเภอ จังหวัดสระแก้ว พร้อมแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรายงานความเสียหายเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (694)  การรับแจ้งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (674) ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครอง ซากของสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดส.. (600) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (578) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่.. (530) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรอินทรีย์.. (527) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินสมรรนะในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัน.. (506) การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดราชการในช่วงเทศกรานต์ ประจำปี 2563.. (494) การเพาะพันธุ์ปลานิล.. (473) ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำบ้านปลาส้ม.. (460)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

     เลขที่ 2 ถนนเทศบาล 18 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000