งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 

งบทดลอง

 เผยเเพร่: 2020-06-04  |   ข่าววันที่: 2020-06-04 |  อ่าน: 52 ครั้ง
 

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • การรับแจ้งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (399)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (323) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (302) ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครอง ซากของสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดส.. (290) ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การรับสมัครบุคคลากรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสระแก้ว.. (263) งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561.. (235) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน".. (216) งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561.. (200) สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว.. (190) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (ปลาตะเพียนขาว).. (189) งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561.. (183) งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562.. (176) สนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (162) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (161) กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ในจังหวัดสระแก้ว.. (161) จัดนิทรรศการด้านการประมงและสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ.. (156) งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561.. (153) ให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (146) รื้อถอนทำลายของกลางผู้กระทำความผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558.. (145) สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว.. (141)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

     เลขที่ 2 ถนนเทศบาล 18 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000