งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 

งบทดลอง

 เผยเเพร่: 2020-04-07  |   ข่าววันที่: 2020-04-07 |  อ่าน: 160 ครั้ง
 

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (611)  การรับแจ้งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (590) ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครอง ซากของสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดส.. (521) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (508) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่.. (440) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินสมรรนะในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัน.. (435) การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดราชการในช่วงเทศกรานต์ ประจำปี 2563.. (414) ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การรับสมัครบุคคลากรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสระแก้ว.. (402) งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562.. (394) งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561.. (389) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรอินทรีย์.. (382) การเพาะพันธุ์ปลานิล.. (375) งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561.. (358) กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ในจังหวัดสระแก้ว.. (356) โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่.. (350) งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561.. (350) การเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน.. (337) ประชุมชี้แจงแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร.. (335) สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว.. (334) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน".. (329)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

     เลขที่ 2 ถนนเทศบาล 18 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000