รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562

 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 

งบทดลอง

 เผยเเพร่: 2019-11-05  |   ข่าววันที่: 2019-11-05 |  อ่าน: 73 ครั้ง
 


  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • การรับแจ้งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (459)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (395) ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครอง ซากของสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดส.. (345) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (344) ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การรับสมัครบุคคลากรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสระแก้ว.. (291) งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561.. (278) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน".. (238) งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561.. (229) งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562.. (229) กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ในจังหวัดสระแก้ว.. (227) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (ปลาตะเพียนขาว).. (220) สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว.. (218) งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561.. (211) งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561.. (194) ให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (194) สนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (185) จัดนิทรรศการด้านการประมงและสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ.. (183) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (182) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่.. (177) ประชุมชี้แจงแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร.. (174)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

     เลขที่ 2 ถนนเทศบาล 18 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000