ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-09-14  |   ข่าววันที่: 2018-09-14 |  อ่าน: 163 ครั้ง
 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • การรับแจ้งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (295)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (187) ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครอง ซากของสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดส.. (166) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (163) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน".. (150) งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561.. (144) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (ปลาตะเพียนขาว).. (131) งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561.. (124) แนวทางการปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง.. (110) งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561.. (109) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (108) สนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (103) รื้อถอนทำลายของกลางผู้กระทำความผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558.. (101) ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4/2562.. (90) งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562.. (84) งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561.. (80) กิจกรรมส่งเสริมเชื่อมโยงการตลาดแปลงใหญ่ปลานิลสระแก้ว.. (78) งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562.. (78) จัดนิทรรศการด้านการประมงและสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ.. (76) งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561.. (76)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

     เลขที่ 2 ถนนเทศบาล 18 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000