ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 5/3 ประจำเดือน มีนาคม 2560

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย


ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 5/3 ประจำเดือน มีนาคม 2560 

บทความ


วันที่ 27 มีนาคม 2560

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ร่วมกับ

สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม, สถานนีพัฒนาที่ดินเลย, สถานนีพัฒนาอาหราสัตว์เลย,

โครงการชลประทาน บริษัทซีพี (เจริญโภคภัณฑ์ และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

ร่วมดำเนินงาน โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9

 

 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย ที่อยู่ 412 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงคาน-ปากชม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110     Loeiinland2018@gmail.com   042821076   042821913