ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 4/3 ประจำเดือน มีนาคม 2560

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 4/3 ประจำเดือน มีนาคม 2560 

บทความ

 เผยเเพร่: 2017-03-23  |   ข่าววันที่: 2017-03-23 |  อ่าน: 464 ครั้ง
 

วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย

เข้าตรวจประเมินฟาร์ม SL รายใหม่และเข้าเก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิต

ในเขตพื้นที่ อำเภอนาด้วง อำเภอเอราวัณ และอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

ทั้งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 75 ราย


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ที่อยู่ 412 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงคาน-ปากชม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110