จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประมง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-04-10  |   ข่าววันที่: 2021-04-10 |  อ่าน: 105 ครั้ง
 

วันที่ 8 – 9 เมษายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกร รุ่นที่ 6 โดยเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมหลักการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำทั่วไป และมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำอาหารธรรมชาติ และการอนุบาลสัตว์น้ำ ฝึกปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ปลาหมอ และฝึกปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (test kit) ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย ที่อยู่ 412 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงคาน-ปากชม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110