ตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

ตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-04-08  |   ข่าววันที่: 2021-04-08 |  อ่าน: 130 ครั้ง
 

วันที่ 1-2 เมษายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย เข้าตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย ในโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นเกษตรกรรายต่ออายุ จำนวน 9 ราย ในเขตพื้นที่ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ทั้งนี้ได้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร และเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อส่งตรวจหาสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ สำหรับการประเมิน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย ที่อยู่ 412 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงคาน-ปากชม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110