เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-30 ธันวาคม 2563 นี้

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร


เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-30 ธันวาคม 2563 นี้ วัตถุประสงค์ของโครงการฯ

1.เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เยาวชน

2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้นำองค์ความรู้ไปประกอบอาชีพได้

3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน สืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1.เยาวชนมีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ

2.เยาวชนมีอายุระหว่าง 15-24 ปี

3.มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดมุกดาหาร

4.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีบ่อเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สมัครได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 98/3 ม.1 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร (ในวันและเวลาราชการ)

โทร: 042-049775

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

     98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000    if_mukdahan@yahoo.com   042049775   042049775