เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 - 20 มกราคม 2564 นี้

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร


เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 - 20 มกราคม 2564 นี้ วัตถุประสงค์ของโครงการฯ

1.เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่

2.เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรและเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

3.เพื่อคัดเลือเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรต้นแบบดีเด่นและถอดบทเรียนด้านการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1.เป็นเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

2.มีพื้นที่สำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

3.มีความต้องการพัฒนาศักยภาพ

สมัครได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 98/3 ม.1 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร (ในวันและเวลาราชการ)

โทร: 042-049775

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

     98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000    if_mukdahan@yahoo.com   042049775   042049775