ออกตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานฟาร์มเกษตรอินทรีย์ด้านการประมง


ออกตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานฟาร์มเกษตรอินทรีย์ด้านการประมง  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2563 นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางสาวปวีณา  ผิวขำ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายศรายุทธ อุณาพรหม นักวิชาการประมง ออกตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานฟาร์มเกษตรอินทรีย์ด้านการประมง อำเภอน้าหว้า อำเภอปลาปาก อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม